Ajax loader

Queensland Coal Development Aerials 

Queensland Coal Development Aerials 

Shoot 
GP0STO1TM 
02/23/2012 
Shots include Hay Point coal terminal, Abbot Point coal terminal and surrounding wetland, and the port of Gladstone. 
Hay Point Coal Terminal
28 July, 2012 
GP04923 
★★★★ (E) 
Hay Point Coal Terminal
28 July, 2012 
GP04922 
★★★★ (E) 
Hay Point Coal Terminal
28 July, 2012 
GP04921 
★★★★ (E) 
Hay Point Coal Terminal
28 July, 2012 
GP04920 
★★★★ (E) 
Hay Point Coal Terminal
28 July, 2012 
GP0491Z 
★★★★ (E) 
Hay Point Coal Terminal
28 July, 2012 
GP0491Y 
★★★★ (E) 
Wetland in Abbot Point
09 March, 2012 
GP0492D 
★★★★★★ (B) 
Forest in Abbot Point
09 March, 2012 
GP0492C 
★★★★★★★ (A) 
Wetland in Abbot Point
09 March, 2012 
GP0492B 
★★★★★★ (B) 
Abbot Point Coal Terminal
09 March, 2012 
GP0492A 
★★★★★★ (B) 
Abbot Point Coal Terminal
09 March, 2012 
GP04929 
★★★★★★ (B) 
Port of Gladstone in Queensland
24 February, 2012 
GP04928 
★★★★★★ (B) 
Curtis Island in Queensland
24 February, 2012 
GP04927 
★★★★★★ (B) 
Balaclava Island in Queensland
23 February, 2012 
GP04926 
★★★★★★ (B) 
Queensland Coal Development
23 February, 2012 
GP04925 
★★★★★★ (B) 
Queensland Coal Development
23 February, 2012 
GP04924 
★★★★★★ (B) 
Filters